In Intervju, Mortal Kombat

Šećer pita: Miloš Georgijevič Gera - Radio je prijatelj ljudima koji žive sami, neko ko čini da se ne osete usamljeno